Skilmálar

Skilmálar

Skilmálar vefsíðu Citroën á Íslandi | Brimborg

Notkunarskilmálar fyrir vefsvæði Citroën á Íslandi | Brimborg ehf: www.citroen.is

Notkun á vefsvæði Citroën á Íslandi | Brimborg, www.citroen.is, er háð eftirfarandi notkunarskilmálum. Vinsamlega kynnið ykkur þá vandlega áður en þið notið vefsvæðið. Með notkun á vefsvæðinu samþykkir þú að vera bundin(n) af þessum notkunarskilmálum.

Takmörkun á afnotum:

Efnið á vefnum, hvort sem um er að ræða texta, myndir eða annað efni, er í eigu Citroën á Íslandi og verndað af höfundarréttarlögum. Óheimilt er að nota efnið í heild sinni eða að hluta í atvinnuskyni eða til tekjuöflunar en þó er heimilt að vísa í efni á vefnum. Citroën á Íslandi áskilur sér rétt til að banna tilvísanir sem gerðar eru í atvinnuskyni eða tilvísanir sem til þess eru fallnar að kasta rýrð á Citroën á Íslandi. Athygli er vakin á því að öll vörumerki á þessum vef eru skráð vörumerki og er algerlega óheimilt að nota þau, dreifa eða afrita nema með skriflegu leyfi eiganda vörumerkisins.

Efni vefsvæðisins:

Vefsvæði Citroën á Íslandi inniheldur upplýsingar um þær vörur sem Citroën á Íslandi  býður til sölu hér á landi skv. samkomulagi við birgja hverju sinni. Ekki er tryggt að vörur á þessum vef séu ávallt til á lager og í einstaka tilfellum er eingöngu um að ræða að vara sé seld gegn sérpöntun. Citroën á Íslandi og birgjar fyrirtækisins áskilja sér rétt til að breyta vöruframboði án fyrirvara, breyta verði án fyrirvara og breyta búnaði án fyrirvara. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem söluráðgjafar Citroën á Íslandi veita. Citroën á Íslandi leggur áherslu á að upplýsingar á vefsvæðinu séu réttar en afsalar sér ábyrgð á því ef upplýsingar reynast rangar.

Verð á vöru og þjónustu:

Verð vöru- og þjónustu á vefnum er einungis til viðmiðunar. Upplýsingar um verð, lýsing vöru, staðalbúnaðar og verð aukabúnaðar fela ekki í sér bindandi tilboð af hálfu Citroën á Íslandi. Slíkar upplýsingar kunna að vera úreltar og Citroën á Íslandi beinir því til notanda að sannreyna upplýsingarnar sem fram koma á vefsvæðinu á hverjum tíma hafi hann í hyggju að nýta þær með einhverjum hætti. Verð er ávallt með virðisaukaskatti og getur breyst án fyrirvara og getur verið háð gengi á hverjum tíma en nánar er kveðið á um verðskilmála í kaupsamningi. Verð á rekstrarleigu er miðað við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem geta verið háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra.

Vernd persónuupplýsinga:

Citroën á Íslandi mun ekki nota þær persónuupplýsingar sem þú veitir fyrirtækinu í gegnum vefsvæðið til að senda þér upplýsingar eða tilboð ef þú óskar ekki eftir því. Citroën á Íslandi mun ekki undir neinum kringumstæðum selja eða láta þriðja aðila í té umræddar upplýsingar.

Tenging við önnur vefsvæði:

Citroën á Íslandi ber ekki ábyrgð á þeim vefsvæðum sem unnt er að tengjast í gegnum vefsvæði Citroën á Íslandi og eru með öllu ótengdir Citroën á Íslandi eða þeim birgjum sem Citroën á Íslandi er umboðsaðili fyrir. Jafnframt ber Citroën á Íslandi ekki ábyrgð á þeim vefsvæðum öðrum sem veita aðang að vefsvæði Citroën á Íslandi.

Takmörkun ábyrgðar:

Citroën á Íslandi tekur ekki ábyrgð á fjárhagslegu eða ófjárhagslegu tjóni af neinu tagi sem notandi eða aðrir kunna að verða fyrir vegna notkunar á vefsvæðinu. Citroën á Íslandi  áskilur sér rétt til að endurskoða þessa skilmála hvenær sem er.

Lögsaga og dómstólar:

Notkunarskilmálarnir eru háðir íslenskum lögum og íslenskir dómstólar hafa einir lögsögu í ágreiningsmálum sem varða notkunarskilmálana og vefsvæðið.